Lukas 15

 

Lukas 15

Nedanstående liknelser påminner oss om Guds oerhörda kärlek till de som gått vilse. Att gå vilse innebär att ha lämnat, tappat, förvirrat sig bort från någon man tillhör. Jesus stöter inte bort, glömmer eller går vidare. Istället lämnar han allt för att leta rätt på den som gått vilse, försvunnit eller hamnat fel av olika orsaker. Människor som riskerade att bli anklagade eller dömda ville hålla sig nära intill Jesus och lyssna till honom. Jesus dömde inte någon utan visade istället på Guds kärlek och nåd. Vårt mål är att lära känna och utforska den sidan av Guds karaktär och tillsammans lära oss vad kärlek innebär.

 

Liknelser i Lukasevangeliet kap 15 i Bibeln

Handlar om att tullindrivare och andra syndare ville vara nära intill Jesus för att höra honom. Jesus blev anklagad av skriftlärda och fariseer, de som tyckte att de visste och förstod Guds ord bäst. De anklagade Jesus för att vara syndares vän och Jesus svarar dem med tre liknelser.


Liknelsen om det återfunna fåret, när herden lämnar 99 får för att leta efter ett som förlorats,

Liknelsen om det återfunna myntet då en kvinna sopar hela huset och letar noga tills hon hittar sitt mynt.

Liknelsen om den återfunne sonen som tar ut sitt arv i förväg lämnar sin fader, lever ut sina tillgångar på ett utsvävande, slösaktigt liv och sedan vänder om hem och vill säga att han inte är värd att kallas sin faders son. När fadern ser sonen på långt avstånd skyndar han sig emot honom, faller honom om halsen, kysser honom och gör en stor fest.


 

2 Petrus 2:25

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.
Copyright ©  All Rights Reserved