Våra värderingar

Församlingen Lukas 15

Vår tro är grundad i Bibeln. Vi tror på en treenig Gud Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Vi tror att människan består av ande, kropp och själ och att Gud vill få utrymme i alla områden i våra liv. Vår strävan är att alltid söka Guds kärlek och nåd som är källan till det vi bygger våra liv och församlingen på.Del i en större helhet

Varenda människa är unik och värdefull och vi tror att det behövs flera typer av församlingar. Varje församling som planteras berikar Guds rike här på jorden, och inte minst vår stad. Verksamheternas olikheter gör det lättare för människor som kommer till tro i vår stad att hitta ett hem att växa i.1 Kor. 12:4-6

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 5 Tjänsterna är olika, men Herren densamme. 6 Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. 7 Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.1 Kor 12:14

Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många.Själavård

Vi vill undervisa och grundlägga en själavårdsinriktad människosyn. En själslig upprättelse innebär att kunna bemöta sig själv och andra med Guds kärlek.Bibeln lär oss att Gud offrade sin son Jesus Kristus på korset för att Han vill upprätta oss själsligt, kroppsligt och andligt. Detta alltid utifrån Hans starka kärlek till mänsklighetenJesaja 53:5

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Copyright ©  All Rights Reserved